ลบแท็กลูกค้าออก

การดำเนินการลบแท็กลูกค้าจะลบแท็กออกจากลูกค้าที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการลบแท็กลูกค้าจะมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการลบแท็กลูกค้า
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะลบออกจากลูกค้า ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก หากต้องการลบแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1,แท็ก2,แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะลบแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการออก: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบแท็กลูกค้าออกมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าวคือ ID ลูกค้า ซึ่งจะระบุลูกค้ารายที่จะมีการลบแท็กออก ID ลูกค้าได้รับการกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการลบแท็กลูกค้าออกในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะลบแท็กออกเมื่อจํานวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไปของลูกค้าเท่ากับหรือมากกว่า $50

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ แท็ก new จะถูกลบออกจากลูกค้าเมื่อจํานวนรวมของคำสั่งซื้อพวกเขาเท่ากับหรือมากกว่า $50

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน tagsRemove

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี