สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แล้ว

การดำเนินการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ตามข้อมูลที่ให้มา

ช่อง

การดำเนินการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์จะมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ "สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์"
ช่อง คำอธิบาย
ชื่อ ต้องระบุ ชื่อของคำจำกัดความเมตาฟิลด์
คำอธิบาย คำอธิบายของคำจำกัดความเมตาฟิลด์
เนมสเปซ ต้องระบุ คอนเทนเนอร์ของกลุ่มเมตาฟิลด์เพื่อเชื่อมโยงคำจำกัดความเมตาฟิลด์
คีย์ ต้องระบุ ตัวระบุที่ไม่ซ้ำสำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ภายในเนมสเปซของเมตาฟิลด์
ประเภทของทรัพยากร ต้องระบุ ประเภททรัพยากรที่เชื่อมโยงกับคำจำกัดความเมตาฟิลด์
ประเภทของข้อมูล ต้องระบุ ประเภทข้อมูลที่เมตาฟิลด์จัดเก็บ

ทริกเกอร์

การดำเนินการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์สามารถใช้กับทริกเกอร์ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ คำจำกัดความเมตาฟิลด์ของบริษัทที่มีเนมสเปซกำหนดเอง และคีย์อุตสาหกรรมจะถูกสร้างเมื่อมีการสร้างบริษัทใหม่ และไม่มีจำกัดความเมตาฟิลด์นิยามดังกล่าวอยู่

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี