เพิ่มสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อ

การดำเนินการเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อจะเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคำสั่งซื้อที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน การดำเนินการนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณต้องการเรียกเก็บเงินได้

การดำเนินการเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการลงในคำสั่งซื้อจะทำงานหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจึงจะเห็นเฉพาะสินค้าเฉพาะรายการ หากพวกเขาดูคำสั่งซื้อของตน

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อมีช่องดังต่อไปนี้

ช่อง คำอธิบาย
ตัวเลือกสินค้า ต้องระบุ คลิกที่ปุ่ม เรียกดู บนช่องนี้เพื่อเลือกตัวเลือกสินค้าจากร้านค้าของคุณ

ช่องนี้ยังรองรับ GID ตัวเลือกสินค้าที่ป้อนด้วยตนเองเพื่อระบุสินค้าที่จะเพิ่มไปในคำสั่งซื้อ รูปแบบสำหรับ GID คือ gid://shopify/ProductVariant/ ตามด้วย หมายเลข ID ตัวเลือกสินค้า

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณไปที่หน้าตัวเลือกสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify URL ในแถบที่อยู่เบราว์เซอร์จะเป็น https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671 โดยมี ID ตัวเลือกสินค้าเป็น 36485954240671 และ GID ตัวเลือกสินค้าเป็น gid://shopify/ProductVariant/36485954240671
ปริมาณ ต้องระบุ ปริมาณสินค้าที่ขั้นตอนการทำงานเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อจำนวนต้องมากกว่าศูนย์ช่องนี้รองรับ Liquid Liquid ใดๆ จะต้องประเมินเป็นตัวเลข ไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดรันไทม์
อนุญาตให้ทำสำเนาตัวเลือกสินค้า เมื่อเลือกแล้ว ขั้นตอนการทำงานจะเพิ่มจำนวนตัวเลือกสินค้าไปยังคำสั่งซื้อ แม้ว่าตัวเลือกสินค้านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแล้วก็ตาม
ส่งอีเมลอัปเดตคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า เมื่อเลือกแล้ว ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคำสั่งซื้อ รวมถึงการชำระเงินเพิ่มเติมด้วย
บันทึกไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ เมื่อมีการป้อนข้อความแล้ว ขั้นตอนการทําการจะเพิ่มข้อความดังกล่าวเป็นบันทึกในไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อ

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มรายการต่างๆ เข้าไป ID คำสั่งซื้อถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการเพิ่มสินค้าเฉพาะรายการในคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่มีการ "รับข้อมูลคำสั่งซื้อ" หรือทริกเกอร์ใดๆ ที่มีคำสั่งซื้ออยู่ เช่น:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มสินค้าเฉพาะรายการเมื่อคำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นมีค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 ดอลลาร์

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้จะมีการเพิ่มสินค้าฟรีไปยังคำสั่งซื้อเมื่อค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อสูงกว่า $10,000

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน order​Edit​Add​Variant

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี