ลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อจะลบเมตาฟิลด์ออกจากคำสั่งซื้อที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซของเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้ามา โดยฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะทำการลบเมตาฟิลด์ออก ทั้งนี้ ระบบได้กำหนด ID คำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อเมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะลบเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อออกจากคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี