ลบแท็กคำสั่งซื้อ

การดำเนินการลบแท็กคำสั่งซื้อจะลบแท็กออกจากลูกค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการลบแท็กคำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “ลบแท็กคำสั่งซื้อ”
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะลบออกจากลูกค้า ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนแท็ก หากต้องการลบแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1,แท็ก2,แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว ระบบจะลบแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการออก: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบแท็กคำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะทำการลบแท็กออก ทั้งนี้ ID คำสั่งซื้อถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบแท็กคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะลบแท็กออกเมื่อจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ แท็ก new จะถูกลบออกจกาคำสั่งซื้อเมื่อจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน tagsRemove

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี