อัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว หรืออัปเดตเมตาฟิลด์ที่มีอยู่แล้วในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินนั้นๆ

ฟิลด์

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “อัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน”
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์
มูลค่า จำเป็นต้องมี ค่าคือข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บในเมตาฟิลด์ โดยจะได้รับการจัดเก็บเป็นสตริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาฟิลด์ประเภทใด
ประเภท ประเภทของข้อมูลของค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์เข้าไป ทั้งนี้ ID คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการเพิ่มเมตาฟิลด์คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี