การส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopify

การดำเนินการส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopify จะส่งการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยชี้ไปที่ขั้นตอนการทำงานอื่นที่ล้มเหลวซึ่งทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานนี้

ช่อง

การดำเนินการส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopify จะประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopify
ช่อง คำอธิบาย
ID ของขั้นตอนการทำงาน ID ของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว
ชื่อขั้นตอนการทำงาน ชื่อของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว
เวอร์ชันของขั้นตอนการทำงาน เวอร์ชันของขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลว

ทริกเกอร์

การดำเนินการส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopify มีช่องที่ซ่อนอยู่สามช่องที่เพิ่มเข้ามาโดยทริกเกอร์ ช่องข้อมูลเหล่านี้ ID ของขั้นตอนการทำงาน ชื่อของขั้นตอนการทำงาน และเวอร์ชันของขั้นตอนการทำงานจะระบุขั้นตอนการทำงานที่ล้มเหลวซึ่งส่งไปยังการแจ้งเตือนของ Shopify ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Shopifyนั้นสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ส่งการแจ้งเตือนผู้ขายเมื่อขั้นตอนการทำงานอื่นล้มเหลว

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนผู้ขายเมื่อขั้นตอนการทำงานอื่นดำเนินการล้มเหลว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี