ทำเครื่องหมายการจัดการคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้ว

การดำเนินการทำเครื่องหมายการจัดการคำสั่งซื้อเป็นการดำเนินการคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วจะสร้างการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าในรายการทั้งหมดในการจัดการคำสั่งซื้อ

หากการจัดการคำสั่งซื้ออยู่ในรัฐที่ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ON_HOLD ขั้นตอนของ Flow จะล้มเหลว การจัดการคำสั่งซื้อต้องอยู่ในสถานะที่สามารถจัดการได้ โดยสามารถกําหนดได้โดยการตั้งค่าเงื่อนไขเพื่อประเมินว่า FulfillmentOrder.supportedActions.action ได้รวม CREATE_FULFILLMENT ด้วยหรือไม่

ช่อง

การดำเนินการ ทำเครื่องหมายการจัดการคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการทำเครื่องหมายการจัดการคำสั่งซื้อเป็นการดำเนินการที่จัดการแล้ว
ช่อง คำอธิบาย
ข้อความ ข้อความเพิ่มเติมที่จะส่งไปพร้อมกับการจัดการคำสั่งซื้อ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการสร้างการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ทริกเกอร์

การดําเนินการแบบ "การจัดการคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว" จะดําเนินการตามการจัดการคำสั่งซื้อ การดำเนินการใช้ ID การจัดการคำสั่งซื้อเพื่อระบุการจัดการคำสั่งซื้อและสร้างการจัดการคำสั่งซื้อ การ Mark a fulfillment order เป็น Action ที่ จัดการแล้วสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการใช้งานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

การดำเนินการทำเครื่องหมายการจัดการคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วยังสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่ทำซ้ำผ่านการจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้การดำเนินการลูป For each (ทำซ้ำ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่สร้างการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อการจัดการคำสั่งซื้อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

ในขั้นตอนการทำงานตัวอย่างนี้ เมื่อมีการย้ายการจัดการคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ระบบจะสร้างการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

Example of a workflow that marks all fulfillment orders in an order as fulfilled when an order is created
ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ เมื่อสร้างสินค้าตามสั่งซื้อ ระบบก็สร้างการจัดการสินค้าให้ทุกรายการในการจัดการคำสั่งซื้อ

รายละเอียด API

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนของ fulfillmentCreateV2

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี