Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle

Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işlemi, bir gönderim siparişindeki tüm satır öğeleri için bir gönderim oluşturur.

Bir gönderim siparişi, gönderilemeyeceği bir duruma (ON_HOLD gibi) sahipse Flow iş akışı başarısız olur. Gönderim siparişinin, gönderim yapılabilecek bir duruma sahip olması gerekir. Bu, FulfillmentOrder.supportedActions.action içinde CREATE_FULFILLMENT öğesinin olup olmadığını değerlendiren bir koşul ayarlanarak belirlenebilir.

Alanlar

Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Mesaj Gönderim talebiyle birlikte gönderilecek ek bir mesaj.
Müşteriyi bilgilendirme Müşteriye, gönderimin oluşturulduğunu bildirin.

Tetikleyiciler

Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işlemi gönderim siparişlerinde çalışır. İşlem, gönderim siparişini tanımlamak ve sipariş için bir gönderim oluşturmak için Gönderim siparişi numarasını kullanır. Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Gönderim siparişini gönderildi olarak işaretle işlemi, For each döngüsü (yineleme) işlemini kullanarak gönderim siparişleri için yinelenen herhangi bir iş akışında da kullanılabilir.

Örnekler

Bir gönderim siparişinin konumu değiştiğinde gönderim oluşturan iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir gönderim siparişi yeni bir konuma taşındığında sipariş için bir gönderim oluşturulur.

Example of a workflow that marks all fulfillment orders in an order as fulfilled when an order is created
Bu örnek iş akışında, bir sipariş oluşturulduğunda tüm gönderim siparişleri için bir gönderim oluşturulur.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için fulfillmentCreateV2 mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene