Şirket konumu meta alanını güncelle

Şirket konumu meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen şirket konumuna bir meta alan ekler veya söz konusu şirket konumundaki mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Şirket konumu meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Şirket konumu meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Şirket konumu meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Şirket Konumu Kimliği), meta alanın ekleneceği şirket konumunu tanımlar. Şirket konumu kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Şirket konumu meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Bir şirket konumu oluşturulduğunda şirket konumu meta alanı ekleyen bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, main location (ana konum) notu ile oluşturulan tüm şirket konumlarına, headquarters (genel merkez) değerine sahip bir meta alan (location.type) eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene