Ödemeyi kaydet

Ödemeyi kaydet işlemi, iş akışını tetikleyen sipariş için ödemeyi kaydeder.İş akışınızda Ödemeyi Kaydet'i kullanmak istiyorsanız Shopify yöneticinizde manuel ödeme kaydetmeyi ayarlamış olmanız gerekir.

Örneğin, Sipariş oluşturuldu tetikleyicisi ve Ödemeyi kaydet işlemlerini kullanan bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Sipariş oluşturuldu tetikleyicisi, yalnızca yeni bir sipariş oluşturulduğunda iş akışı başlatır ve yeni işlemler için bir siparişi izlemez. Siparişin düzenlediyse veya satın alım sonrası yukarı satışa sahipse yeni ödeme kaydedilmez. Bu durumda, bir sipariş üzerinde her yeni bir işlem oluşturulduğunda bir iş akışını başlatan Sipariş işlemi oluşturuldu tetikleyicisini kullanın.

Bu sayfada

Tetikleyiciler

Ödemeyi kaydet işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Sipariş Numarası, ödemenin kaydedileceği siparişi belirler. Sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Ödemeyi kaydet işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Risk düzeyi orta veya düşük olduğunda siparişin ödemesini kaydeden bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, risk düzeyi orta veya düşük olduğunda siparişin ödemesi kaydedilir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için İşlem nesnesi bölümünü inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene