จัดเก็บการชำระเงิน

การดำเนินการจัดเก็บการชำระเงินจะจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานหากคุณต้องการใช้ "จัดเก็บการชำระเงิน" ในขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify แล้ว

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้ว และการดำเนินการจัดเก็บการชำระเงิน ทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้วจะเริ่มขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่เท่านั้น และจะไม่ตรวจสอบคำสั่งซื้อสำหรับธุรกรรมใหม่ หากมีการแก้ไขคำสั่งซื้อหรือมีการเสนอขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นหลังการซื้อ การชำระเงินใหม่จะไม่ได้รับการจัดเก็บ ในกรณีนี้ ให้ใช้ทริกเกอร์สร้างธุรกรรมของคำสั่งซื้อแล้วแทน ซึ่งจะเริ่มขั้นตอนการทำงานทุกครั้งที่มีการสร้างธุรกรรมใหม่ในการสั่งซื้อ

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์ดังกล่าวได้เพิ่มช่องที่ซ่อนไว้ไปยังการดำเนินการจัดเก็บการชำระเงิน ในช่อง ID คำสั่งซื้อช่องนี้จะระบุคำสั่งซื้อที่ต้องจัดเก็บการชำระเงินไว้ ID คำสั่งซื้อจะได้รับการตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การดำเนินการจัดเก็บการชำระเงินนั้นสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อเมื่อมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อไว้เมื่อมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์ธุรกรรม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี