ค้นหาลูกค้าในเซกเมนต์

คุณสามารถใช้การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” ในการดำเนินการกลุ่มเพื่อระบุว่าลูกค้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เลือกหรือไม่ คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการค้นหาลูกค้าในการแบ่งกลุ่มประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาลูกค้าในการดําเนินการตามกลุ่ม
ช่อง คำอธิบาย
เลือกกลุ่ม ต้องระบุ กลุ่มเพื่อเรียกดูข้อมูลลูกค้า ตัวเลือกในเมนูนี้มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในร้านค้าของคุณ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่า สำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ customerSegmentMembership

ทริกเกอร์

คุณสามารถค้นหา ลูกค้าในการดําเนินการ แบ่งกลุ่มในขั้นตอนใดก็ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานที่ส่งและเรียกดูข้อมูลรายชื่อลูกค้าใหม่และตรวจสอบว่าลูกค้าได้สั่งซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ ระบบจะส่งรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปในอีเมลภายใน

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เวลา 12:30 น. การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” จะใช้ในการระบุว่าลูกค้ารายใหม่ได้ทำการสั่งซื้อหรือไม่ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบบจะส่งอีเมลภายในพร้อมรายชื่อลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี