ค้นหาลูกค้าในเซกเมนต์

ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลลูกค้า คุณสามารถใช้การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” เพื่อหาว่าลูกค้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เลือกไว้หรือไม่

ช่อง

การดำเนินการค้นหาลูกค้าในกลุ่มประกอบด้วยช่องข้อมูลดังต่อไปนี้

ช่องข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาลูกค้าในการดําเนินการตามกลุ่ม
ช่อง คำอธิบาย
เลือกกลุ่ม ต้องระบุ กลุ่มเพื่อเรียกดูข้อมูลลูกค้า ตัวเลือกในเมนูนี้มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในร้านค้าของคุณ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าตามคำสั่งสืบค้นของคุณ แล้วเตรียมข้อมูลนี้ให้พร้อมใช้งานตามลำดับในขั้นตอนถัดๆ ไป

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” พร้อมให้ใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปร หากต้องการใช้ข้อมูลในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือกค้นหาลูกค้าในกลุ่ม ซึ่งอยู่ในส่วนข้อมูลผลการสืบค้นของแผงการกำหนดค่า

ทริกเกอร์

สามารถใช้งานการดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” ได้ในทุกขั้นตอนการทำงานที่มีให้แก่ลูกค้า:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานที่ส่งและเรียกดูข้อมูลรายชื่อลูกค้าใหม่และตรวจสอบว่าลูกค้าได้สั่งซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ ระบบจะส่งรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปในอีเมลภายใน

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เวลา 12:30 น. การดำเนินการ “ค้นหาลูกค้าในกลุ่ม” จะใช้เพื่อหาว่าลูกค้ารายใหม่ได้ทำการสั่งซื้อหรือไม่ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบบจะส่งอีเมลภายในพร้อมรายชื่อลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ

รายละเอียด API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี