ลบเมตาฟิลด์คอลเลกชัน

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันจะลบเมตาฟิลด์ออกจากคอลเลกชันที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการลบเมตาฟิลด์คอลเลกชัน
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซของเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้ามา ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คอลเลกชัน ซึ่งจะระบุคอลเลกชันที่จะดำเนินการลบเมตาฟิลด์ออก ทั้งนี้ ID คอลเลกชันถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันเมื่อมีการสร้างคอลเลกชัน

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะลบเมตาฟิลด์คอลเลกชันออกจากคอลเลกชันที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี