ส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

การดำเนินการ ส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ จะส่งอีเมลใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ
ช่อง คำอธิบาย
ที่อยู่อีเมลผู้รับ ต้องระบุ ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง ต้องระบุ ที่อยู่อีเมลผู้ส่งซึ่งอาจเป็นอีเมลของร้านค้าหรืออีเมลบัญชีของพนักงานคนใดคนหนึ่ง
เรื่อง ต้องระบุ ชื่อเรื่องของอีเมลใบแจ้งหนี้
ข้อความแบบกำหนดเอง ตัวเลือกเสริม ข้อความแบบกำหนดเองเป็นตัวเลือกเสริมเพื่อให้รวมในอีเมล

ทริกเกอร์

สามารถใช้การดำเนินการ “ส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ” ได้ในขั้นตอนการทำงานที่ถูกทริกเกอร์ด้วยเหตุการณ์ที่มีคำสั่งซื้อ:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้าเมื่อสร้างคำสั่งซื้อแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี