อัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชัน

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชันจะเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังคอลเลกชันที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว หรืออัปเดตเมตาฟิลด์ที่มีอยู่แล้วในคอลเลกชันนั้นๆ

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชันมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “อัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชัน”
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์
มูลค่า จำเป็นต้องมี ค่าคือข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บในเมตาฟิลด์ โดยจะได้รับการจัดเก็บเป็นสตริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาฟิลด์ประเภทใด
ประเภท ประเภทของข้อมูลของค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชันมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คอลเลกชัน ซึ่งจะระบุคอลเลกชันที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์เข้าไป ทั้งนี้ ID คอลเลกชันถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์คอลเลกชันในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มเมตาฟิลด์คอลเลกชันเมื่อมีการสร้างคอลเลกชันขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มเมตาฟิลด์คอลเลกชันไปยังคอลเลกชันที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี