เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชัน

การดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันจะเพิ่มสินค้าที่เริ่มต้นขั้นตอนการทำงานไปยังคอลเลกชัน

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันจะมีช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชัน
ช่อง คำอธิบาย
คอลเลกชัน คอลเลกชันที่เพิ่มสินค้าเข้าไป คลิกเลือกคอลเลกชันเพื่อเลือกคอลเลกชันที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไป โดยต้องเลือกคอลเลกชันที่มีอยู่แล้ว การดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันนั้นไม่สามารถสร้างคอลเลกชันใหม่ได้

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันมีช่องที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยช่องดังกล่าว คือ ID สินค้า ซึ่งจะระบุสินค้าที่จะเพิ่มไปยังคอลเลกชัน ID สินค้าถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเมื่อมีการเพิ่มสินค้าไปยังร้านค้าแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเมื่อมีการเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังร้านค้าแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยน collectionAddProduct

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี