Lägg till produkt i produktserier

Åtgärden Lägg till produkt i produktserie lägger till produkten som utlöser arbetsflödet i en produktserie.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Lägg till produkt i produktserier innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till produkt i produktserier.
Fält Beskrivning
Produktserier De produktserier som produkten läggs till i. Klicka på Välj produktserier för att välja produktserierna som du vill lägga till en produkt i. Befintliga produktserier måste väljas. Nya produktserier kan inte skapas av åtgärden Lägg till produkt i produktserier.

Utlösare

Åtgärden Lägg till produkt till produktserier har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar produkten som ska läggas till en produktserie. Produkt-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till produkt till produktserie kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en produkt i en produktserie när den läggs till i butiken

I det här exempelarbetsflödet läggs en produkt till i en produktserie när den läggs till i butiken.

API-uppgifter

För mer information, granska collectionAddProducts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis