Antal

Åtgärden Räkna räknar antalet artiklar i en lista och tillhandahåller det värdet, till exempel antalet radartiklar i en order.

Fält

Åtgärden Antal innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Antal.
Fält Beskrivning
Lista Krävs. Listan över vad som räknas med åtgärden Räkna.

Returnerade data

Åtgärden Räkna i sig vidtar inte någon direkt åtgärd i din butik. I stället beräknar den data från din butik och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Antal i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Antal-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Antal i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. Använd objektet Count för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Antal kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som räknar antalet ordrar som en kund har gjort under den senaste dagen och skickar ett e-postmeddelande om numret är lika med eller större än tre.

I det här exempelarbetsflödet räknar åtgärden Count antalet ordrar som en kund har gjort under den senaste dagen. Om antalet ordrar är lika med eller större än tre skickas ett internt e-postmeddelande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis