Skicka distributionsbegäran

Åtgärden Skicka en distributionsbegäran skickar en begäran om att distribuera produkter till en distributionstjänst för den order som utlöser arbetsflödet. Åtgärden Skicka en distributionsbegäran fungerar bara med distributionstjänst-appar från tredjepart.

Om en order innehåller produkter som inte kan distribueras av en distributionstjänst, registrerar Flow dem som misslyckade förfrågningar. I ordrar som innehåller både produkter som kan distribueras av en tjänst och produkter som inte kan distribueras av en tjänst skickas förfrågningar om de produkter som kan distribueras.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skicka en distributionsbegäran innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka en distributionsbegäran.
Fält Beskrivning
Meddelande Ett ytterligare meddelande som ska skickas med begäran om att få distribueras.
Leveransmetod Leveransmetoden som ska användas för distributionsbegäran.
Avisera kund Meddela kunden om att distribution har begärts.

Utlösare

Åtgärden Skicka en distributionsbegäran tillämpas på distributionsordrar. Åtgärden använder ett Distributionsorder-ID för att identifiera distributionsordern för vilken en distributionsbegäran ska skickas. Distributionsorder-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Skicka en distributionsbegäran kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Åtgärden Skicka distributionsbegäran kan även användas i alla arbetsflöden som itereras via distributionsordrar som använder åtgärden För varje loop (iteration).

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en distributionsbegäran när en distributionsorder flyttas

I det här exempelarbetsflödet skickas en distributionsbegäran för distributionsordern om den flyttades till en distributionstjänstplats.

Example of a workflow that submits a fulfillment request to all valid fulfillment orders when an order is created
I det här exempelarbetsflödet skickas en distributionsbegäran för alla distributionsordrar som kan distribueras av en distributionstjänst när en order skapas.

API-uppgifter

För mer information, granska fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRe mutation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis