Distributionstjänsten kunde inte slutföra distribution av distributionsordern

Utlösaren Distributionstjänsten kunde inte slutföra distribution av distributionsordern startar ett arbetsflöde när en distributionstjänst stänger en tilldelad distributionsorder som tidigare accepterats för distribution. När en distributionstjänst inte kan slutföra en distributionsorder ändras orderns distributionsstatus till Ofullständig. För att fortsätta processen, undersök orsaken till annulleringen med din fulfillment service för att avgöra dina nästa steg.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som börjar med utlösaren Distributionstjänsten kunde inte slutföra distribution av distributionsorder.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg och skickar ett e-postmeddelande när en distributionstjänst inte kan distribuera en order

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till och ett internt e-postmeddelande skickas när en distributionstjänst inte kan distribuera en order som tidigare accepterats.

Testa utlösaren Distributionstjänst kunde inte slutföra distribution av distributionsorder

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Utlösaren Distributionstjänst kunde inte slutföra distribution av distributionsorder gör att åtgärder kan vidtas med Order Graphql API-objekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis