Företagskontakt har tilldelats behörighet

Utlösaren Företagskontakt har tilldelats behörighet i Shopify Flow startar ett arbetsflöde när en kontakt tilldelas en behörighet på en företagsplats.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som börjar med utlösaren Företagskontakt har tilldelats behörighet.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst när en företagskontakt tilldelas en behörighet

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst till kontakten när en behörighet på en företagsplats tilldelas.

Testa utlösaren Företagskontakt har tilldelats behörighet

För att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, tilldela en behörighet till en företagskontakt för en viss plats från Shopify-admin, till exempel platsadministratör.

API-detaljer

Utlösaren Företagskontakt har tilldelats behörighet gör det möjligt att vidta åtgärder med CompanyContact Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis