Lagerartikel skapad

Utlösaren "Lagerartikel skapad" startar ett arbetsflöde när en lagerartikel som är ansluten till en produktvariant skapas.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Lagerartikel skapad:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en ej spårad lagerartikel skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en ej spårad lagerartikel skapas.

Testa utlösaren ”Lagerartikel skapad”

Lägg till en variant till en existerande produkt för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Lagerartikel skapad" kan åtgärder vidtas med "InventoryItem Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis