Distributionsorder har flyttats

Utlösaren Distributionsorder flyttad startar ett arbetsflöde när distributionen av en order flyttas till en annan plats.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsorder har flyttats.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar en kundanteckning när en distributionsorders plats ändras

I det här arbetsflödet uppdateras en kundanteckning när en distributionsorders plats ändras.

Testa utlösaren Distributionsorder flyttad

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Utlösaren Distributionsorder flyttad gör det möjligt att vidta åtgärder med Order Graphql API-objekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis