Företagskontakt skapad

Utlösaren Företagskontakt har tilldelats behörighet startar ett arbetsflöde när en ny kontakt läggs till i ett företag.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Företagskontakt skapad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst när en kontakt läggs till i företaget

I detta exempelarbetsflöde skickas ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst till kontakten när denne läggs till i ett företag.

Testa utlösaren Företagskontakt skapad

För att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, lägg till en ny kontakt till ett företag i Shopify-admin.

API-detaljer

Utlösaren Företagskontakt skapad gör det möjligt att vidta åtgärder med CompanyContact Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis