Företag skapat

Utlösaren Företag skapat startar ett arbetsflöde när ett nytt företag skapas.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Företag skapat.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar en företagsanteckning när ett företag skapas

I det här arbetsflödet uppdateras en företagsanteckning när ett nytt företag skapas.

Testa utlösaren Företag skapat

Skapa ett företag för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren Företag skapat kan åtgärder vidtas med Company Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis