Kund anslöt till segment

Utlösaren Kund anslöt till segment startar ett arbetsflöde när en kund ansluter till det segment som du har valt.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Kunden anslöt till segmentet:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande till kunden när denne går in i segmentet Kunder med födelsedag idag

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande till en kund när hen går med i segmentet Kunder med födelsedag idag.

Testa utlösaren Kund anslöt till segment

Lägg till eller Importera kunder till Shopify-butiken för att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare. Skapa sedan ett segment för att filtrera din lista och rikta dig till specifika kunder.

API-detaljer

Med utlösaren Kunden anslöt till segmentet kan åtgärder vidtas med Customer GraphQL API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis