Ordertransaktion skapades

Utlösaren "Ordertransaktion skapad" startar ett arbetsflöde när en transaktion skapas för en order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Ordertransaktion skapad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas.

Testa utlösaren "Order-transaktion skapad"

Skapa en testorder och utför sedan en transaktion på den, till exempel ta betalt för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-uppgifter

Med utlösaren "Ordertransaktion skapad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis