Ordertransaktion skapades

Utlösaren "Ordertransaktion skapad" startar ett arbetsflöde när en transaktion skapas för en order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Ordertransaktion skapad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas.

Testa utlösaren ”Ordertransaktion skapad”

Skapa en testorder och utför sedan en transaktion på den, till exempel ta betalt för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Ordertransaktion skapad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis