Lagerartikel raderad

Utlösaren "Lagerartikel raderad" startar ett arbetsflöde när en lagerartikel som är ansluten till en produktvariant raderas.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Lagerartikel raderad:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en lagerartikel raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en lagerartikel raderas.

Testa utlösaren ”Lagerartikel borttagen”

Radera en variant från en existerande produkt för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Lagerartikel raderad" kan åtgärder vidtas med "InventoryItem Graphql API"-objektet.

Raderade objekt är inte tillgängliga i API:et. Lagerartikel-id:t är den enda uppgift du kan få när en lagerartikel raderas. Övriga uppgifter är inte tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis