Distributionsförfrågan för distributionsorder har godkänts

Utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har godkänts startar ett arbetsflöde när en distributionstjänst godkänner din förfrågan om att distribuera en eller flera poster i en distributionsorder.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har godkänts.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg i en order när en distributionsorder har accepterats

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i en order när en distributionsorder accepteras av en distributionstjänst.

Testar utlösaren ”Distributionsförfrågan för distributionsorder har godkänts”

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har godkänts kan åtgärder vidtas med order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis