Ta emot betalning

Åtgärden Ta betalt tar betalt för ordern som utlöser arbetsflödet.Om du vill använda Ta betalt i ditt arbetsflöde måste du se till att du ställer in manuell betalning i din Shopify-administratör.

Till exempel skapar du ett arbetsflöde som använder utlösaren Order skapad och åtgärden Ta emot betalning. Utlösaren Order skapad startar endast ett arbetsflöde när en ny order skapas och övervakar inte en order för nya transaktioner. Om ordern redigeras eller har en merförsäljning efter inköp, tas den nya betalningen inte upp. I det här fallet använder du istället utlösaren Ordertransaktion skapad, vilken startar ett arbetsflöde varje gång en ny transaktion skapas för en order.

På den här sidan

Utlösare

Åtgärden Ta betalt har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, order-ID,identifierar ordern som du ska ta betalt för. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden För att ta betalt kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar betalt för en order när risknivån är medelhög eller låg

I det här exempelarbetsflödet tas betalning för en order in när risknivån är meduim eller låg.

API-uppgifter

Granska transaktionsobjektet för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis