Uppdatera betalningsvillkor för företagsplats

Åtgärden Uppdatera betalningsvillkor för företagsplats uppdaterar betalningsvillkoren för den företagsplats som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera betalningsvillkor för företagsplats innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera betalningsvillkor för företagsplats.
Fält Beskrivning
Mall för betalningsvillkor Krävs. Den innehåller de nya betalningsvillkor som ska bifogas till företagets plats.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera betalningsvillkor för företagsplats kan användas med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar betalningsvillkor för företagsplats när en företagsplats skapas

I det här arbetsflödet uppdateras betalningsvillkoren för en företagsplats när en företagsplats skapas.

API-uppgifter

Mer information finns i mutationen companyLocationUpdate.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis