Radera produkt

Åtgärden Radera produkt tar bort en produkt från din butik, inklusive alla tillhörande varianter och media.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Radera produkt kräver inga ytterligare fält.

Utlösare

Åtgärden Radera produkt har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, Produkt-ID, identifierar produkten som ska raderas. Produkt-ID ställs in från en utlösare och kan inte ändras.

Som ett resultat kan åtgärden Radera produkt användas i arbetsflöden som har åtgärden Hämta produktdata, eller utlösare som innehåller en produkt eller en variant, som exempelvis:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som raderar en produkt när ett specifikt villkor är uppfyllt

I det här exempelarbetsflödet raderas en produkt när produkten har en tagg som är lika med radera.

API-uppgifter

För mer information, granska productDelete-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis