Skapa metafältsdefinition

Åtgärden Skapa metafältsdefinition skapar en metafältsdefinition baserat på angiven information.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skapa metafältsdefinition innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skapa metafältdefinition.
Fält Beskrivning
Namn Krävs. Namnet på definitionen för metafält.
Beskrivning Beskrivningen för metafältsdefinitionen.
Namnrymd Krävs. Containern för en grupp av metafält som metafältdefinitionen ska associeras med.
Nyckel Krävs. Den unika identifieraren för metafältsdefinitionen i dess namnrymd.
Resurstyp Krävs. Resurstypen som metafältsdefinitionen är bifogad till.
Datatyp Krävs. Typ av data som metafälten lagrar.

Utlösare

Åtgärden Skapa metafältsdefinition kan användas med alla utlösare.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skapar en metafältdefinition när ett specifikt villkor är uppfyllt

I det här exempelarbetsflödet skapas en definition av företagets metafält med anpassad namnrymd nyckelbranschen när ett nytt företag skapas och en sådan metafältdefinition inte existerar.

API-uppgifter

Granska metafieldDefinitionCreate-mutationen för att lära dig mer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis