Radera kund

Åtgärden Radera kund raderar kunden.

På den här sidan

Utlösare

Åtgärden Radera kund kan användas i arbetsflöden som har en åtgärd för få kunddata eller utlösare som innehåller en kund, till exempel:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som raderar kunder som inte har lagt ordrar på över 5 år

I det här exempelarbetsflödet raderas kunder som är över 5 år och som inte har gjort en order.

API-uppgifter

För mer information, granska customerDelete-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis