Ta bort produkt från produktserie

Åtgärden Ta bort produkt från produktserie tar bort produkten som utlöser arbetsflödet från en produktserie.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort produkt från produktserie innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort produkt från produktserie.
Fält Beskrivning
Produktserier De produktserier som produkten tas bort från. Klicka på Välj produktserier för att välja de produktserier som du vill ta bort produkten från.

Utlösare

Åtgärden Ta bort produkt till produktserier har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar produkten som ska tas bort från en produktserie. Produkt-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort produkt från produktserie kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort en produkt från en produktserie när en produkt arkiveras

I det här exempelarbetsflödet tas en produkt bort från en produktserie när produktstatusen ändras från aktiv till arkiverad.

API-uppgifter

Om du vill veta mer, granska mutationen collectionRemoveProducts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis