Uppdatera metafält för ett orderutkast

Åtgärden Uppdatera metafält för orderutkast lägger till ett metafält till orderutkastet som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för det orderutkastet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för orderutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för orderutkast.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för orderutkast har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Orderutkast-ID identifierar orderutkast där metafält ska läggas till. Orderutkast-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera metafält för orderutkast kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för orderutkast när ett orderutkast skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs ett metafält för orderutkast till för alla nyskapade ordrar.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis