Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst

Åtgärden Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst skickar ett e-postmeddelande om åtkomst till en företagskontakt.

På den här sidan

Utlösare

Åtgärden Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst när en kontakt läggs till i företaget

I detta exempelarbetsflöde skickas ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst till kontakten när denne läggs till i ett företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis