Skicka betalningspåminnelse

Åtgärden Skicka betalningspåminnelse skickar en betalningspåminnelse för betalningsplanen som utlöste arbetsflödet med Betalningsplanen förfaller till betalning.

På den här sidan

Utlösare

Åtgärden Skicka betalningspåminnelse har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, PaymentSchedule ID, identifierar den aktuella betalningsplanen för att skicka en betalningspåminnelse. ID för betalningsplan är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Skicka betalningspåminnelse kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en betalningspåminnelse när ett betalningsschema förfaller. Läser Starta när betalningsschemat ska betalas, vänta i 20 sekunder, gör detta för att skicka betalningspåminnelse

I det här exempelarbetsflödet skickas en betalningspåminnelse för den betalningsplan som ska betalas.

API-uppgifter

Granska att skicka en betalningspåminnelse om du vill veta mer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis