Uppdatera anteckning för företagsplats

Åtgärden Uppdatera företagsplatsanteckning uppdaterar anteckningarna på en företagsplatssida för den plats som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera företagsplatsanteckning innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera företagsplatsanteckning.
Fält Beskrivning
Observera Anteckningen som ska tillämpas på företagets plats.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera företagsplatsanteckning har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, Företagsplats-ID, identifierar företagets plats för uppdatering. Företagsplats-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera anteckning för företagsplats kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en anteckning till en företagsplats när en ny företagsplats skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en anteckning till en företagsplats när en ny plats skapas för ett företag.

API-uppgifter

Mer information finns i mutationen companyLocationUpdate.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis