Publicerade produkter

Åtgärden Publicera produkt gör att produkten som utlöser arbetsflödet blir tillgänglig i de valda försäljningskanalerna.

På den här sidan

Utlösare

Åtgärden Publicera produkt har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar den order som ska annulleras. Produkt-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Publicera produkt kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som publicerar en produkt när lagret är större än 10

I det här exempelarbetsflödet publiceras produkter när lagret för den artikeln är större än tio.

API-detaljer

Granska mutationen publishablePublish för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis