Skicka faktura för orderutkast

Åtgärden Skicka faktura för orderutkast skickar ett e-postmeddelande med faktura för det orderutkast som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skicka faktura för orderutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka faktura för orderutkast.
Fält Beskrivning
Mottagarens e-postadress Krävs. E-postadressen till mottagaren.
Avsändarens e-postadress Krävs. Avsändarens e-postadress, vilket kan vara butikens e-postadress eller en e-postadress till ett personalkonto.
Ämne Krävs. Ämnet för e-postmeddelandet med faktura.
Anpassat meddelande Valfritt. Ett valfritt anpassat meddelande som kan inkluderas i e-postmeddelandet.

Utlösare

Åtgärden Skicka faktura för orderutkast kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en faktura för orderutkast när ett orderutkast skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas en faktura för orderutkast till kundens e-postadress när ett orderutkast skapas.

API-uppgifter

Mer information om att skicka fakturor för orderutkast finns i mutationen DraftOrderInvoiceSend.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis