Uppdatera anteckning för företag

Åtgärden Uppdatera anteckning för företag uppdaterar anteckningarna på en företagssida för det företag som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera anteckning för företag innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera anteckning för företag.
Fält Beskrivning
Observera Anteckningen som ska tillämpas på företaget.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera anteckning för företag har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Detta fält, Företags-ID, identifierar företaget som ska uppdateras. Företags-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera anteckning för företag kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en anteckning till en order när en återbetalning skapas

I det här arbetsflödet läggs en anteckning till ett företag när ett nytt företag skapas.

API-uppgifter

Mer information finns i mutationen companyUpdate.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis