Slå upp en kund i ett segment

I arbetsflöden som använder kunddata kan du använda åtgärden Kolla upp kund i ett segment för att avgöra om en kund är medlem i det valda segmentet. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden "Sök kund i ett segment" innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden "Slå upp kund i ett segment".
Fält Beskrivning
Välj ett avsnitt Krävs. Segment för att hämta kunddata från. Alternativen i denna meny avleds från de kundsegment som finns tillgängliga i din butik.

Returnerade data

Åtgärden Kolla upp kund i ett segment vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Kolla upp kund i ett segment i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en variabel för att Kolla upp kund i ett segment tillgänglig i variabelväljaren. Välj Kolla upp kund i ett segment i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att använda data som har extraherats av din fråga under följande förutsättningar eller åtgärder. Använd objektet customerSegmentMembership för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden "Sök kund i ett segment" kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar och hämtar en lista över nya kunder och som kontrollerar om kunder har lagt en order under den senaste veckan. En lista över kunder som inte har lagt en order under den senaste veckan skickas i ett internt e-postmeddelande.

I det här exempelarbetsflödet är ett arbetsflöde schemalagt att köras varje söndag kl. 12.30. Åtgärden Kolla upp kund i ett segment används för att avgöra om nya kunder har lagt en order under den senaste veckan. Ett internt e-postmeddelande skickas med en lista över kunder som inte har lagt en order.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis