Kundskapad

Utlösaren Kund skapad startar ett arbetsflöde när en ny kund lägger en order i din butik eller när en kundprofil skapas manuellt av en användare i din organisation.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Kund skapad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en kundtagg när en kundprofil skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i kundprofilen när en kundprofil skapas.

Testa utlösaren Kund skapad

Skapa en kund för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren Kund skapad" kan åtgärder vidtas med "Customer Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis