Distributionsförfrågan för distributionsorder har nekats

Utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har nekats startar ett arbetsflöde när en distributionstjänst nekar din distributionsförfrågan.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har nekats.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg och skickar ett e-postmeddelande när en begäran om distribution avvisas

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till och ett internt e-postmeddelande skickas när en begäran om distribution avvisas av en tjänsteleverantör.

Testa utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder avvisad

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsförfrågan för distributionsorder har nekats kan åtgärder vidtas med order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis