Order annullerad

Utlösaren "Order annullerad" startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en app från tredje part annullerar en ännu ej distribuerad order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Order annullerad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som arkiverar en order när ordern annulleras

I det här exempelarbetsflödet arkiveras en order när ordern annulleras.

Testa utlösaren ”Order annullerad”

Avbryt en order för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Order annullerad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis