Kunden lämnade webbshopen utan att göra ett köp

Utlösaren Kunden lämnade webbshopen utan att göra ett köp startar ett arbetsflöde när en kund lämnar din butik utan att göra ett köp.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startas med utlösaren Kunden lämnade webbshopen utan att göra ett köp.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som kontrollerar om övergivandetypen är lika med bläddra

Det här exempelarbetsflödet visar hur utlösaren Kunden lämnade webbshopen utan att göra ett köp kontrollerar om övergivandetypen för kundens session är BLÄDDRA.

Testa utlösaren Kunden lämnade webbshopen

Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren kan du besöka din webbshop som en kund, klicka på minst en produkt och sedan lämna webbshopen.

API-detaljer

Utlösaren Kunden lämnade webbshopen utan att göra ett köp tillåter att åtgärder vidtas med följande GraphQL API-objekt:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis