Order distribuerad

Utlösaren för distribuerad order startar ett arbetsflöde när distributionen av alla radartiklar i en distributionsorder är klara. En distributionsorder representerar en artikel eller en grupp artiklar i en order som ska distribueras från samma plats, så det är möjligt för denna utlösare att starta ett arbetsflöde flera gånger för samma order.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Order distribuerad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som arkiverar en order när den distribueras

I det här exempelarbetsflödet arkiveras ordern när den ordern har distribuerats.

Testa utlösaren ”Order distribuerad”

Skapa en testorder och distribuera den för att testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren.

API-detaljer

Med utlösaren "Order distribuerad" kan åtgärder vidtas med "Order Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis