Bestillingen er fullbyrdet

Utløseren Bestilling sluttført starter en arbeidsflyt når oppfyllelsen av alle varelinjer i en oppfyllelsesbestilling er vellykket. En oppfyllelsesbestilling representerer en vare eller en gruppe varer i en bestilling som skal sluttføres fra samme lokalisasjon, så det er mulig at denne utløseren starter en arbeidsflyt flere ganger for samme bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling sluttført.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer en bestilling når den er sluttført

I dette arbeidsflyteksempelet arkiveres en bestilling når bestillingen sluttføres.

Teste utløseren Bestilling oppfylt

Opprett en testbestilling og oppfyll den for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestilling sluttført kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis